El carril de guia lineal, també conegut com a carril de lliscament, carril de guia lineal i carril de guia lineal, s'utilitza per donar suport i guiar peces mòbils per fer un moviment lineal alternatiu en una direcció determinada. Amb el mateix volum de components en moviment, té una precisió de càrrega i moviment més alta que el rodament lineal, i pot suportar certa càrrega de parell. El carril guia lineal es pot utilitzar per al transport de càrrega pesada a l'espai horitzontal, el moviment de posicionament precís i el moviment d'orientació precís a l'espai vertical, realitzant un moviment fiable en sma